Naš župnik,župnik župe Brusnica Juro Babić je rođen 20. travnja 1964. u Komušini. Sjemenište je završio u Zadru 1983. god. a teološki studij u Sarajevu 1990. god. kada je zaređen za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije.Službu župnog vikara vršio u Zavidovićima i Velikom Prnjavoru - Sočanici do 1992. te imenovan prefektom bogoslova Vrhbosanske katoličke bogoslovije koja se tada nalazila u Bolu. Nakon dvije godine nastavio postdiplomski studij Crkvene povijesti u Rimu na Papinskom Sveučilištu Gregorijani i magistrirao 1997. god. na temu: Život i djelo Ivana Ev. Šarića, vrhbosanskoga nadbiskupa.Od jeseni 2000. god. djeluje kao duhovnik u Vrhbosanskoj katoličkoj bogosloviji, a već četiri akademske godine predaje talijanski jezik i od ak. god. 2004./2005. crkvenu povijest na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji. Napisao je nekoliko članaka vezanih za povijest Nadbiskupije vrhbosanske od ustanovljenja redovite crkvene hijerarhije u BiH.

Podijeli

Flag Counter

Trenutno online

Kontaktirajte nas

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.